ناسزای داور صربستانی به ایرانیان !

ناسزای داور صربستانی به ایرانیان ! ناسزای داور صربستانی به ایرانیان !
یکشنبه ۱ تیر ۱۳۹۳ ۲۳:۱۱

ناسزای داور صربستانی به ایرانیان !

ناسزای داور صربستانی به ایرانیان ! میلوراد مازیچ داور صربستانی بازی ایران و آرژانتین پس از انتقادات مردم ایران از او عبارات زشتی را در صفحه ی فیس بوک خود درج کرده است.