دلیل مدل موی جدید کریستین رونالدو چیست؟

دلیل مدل موی جدید کریستین رونالدو چیست؟ دلیل مدل موی جدید کریستین رونالدو چیست؟
سه شنبه ۳ تیر ۱۳۹۳ ۲۳:۵۹

دلیل مدل موی جدید کریستین رونالدو چیست؟

دلیل مدل موی جدید کریستین رونالدو چیست؟ میلیون ها تماشاگر از سراسر جهان از مدل موی جدید کریس تعجب و شگفت زده شدند. ولی سوال اینجاست، چرا این مدل؟