سخنان محمد رضا داورزنی درباره بازگشت فرهاد ظریف به تیم ملی والیبال

سخنان محمد رضا داورزنی درباره بازگشت فرهاد ظریف به تیم ملی والیبال محمد رضا داورزنی : برای فرهاد ظریف خداحافظی از تیم ملی زود بود
چهارشنبه ۴ تیر ۱۳۹۳ ۱۵:۳۸

محمد رضا داورزنی : برای فرهاد ظریف خداحافظی از تیم ملی زود بود

پس از پیروزی تیم ملی والیبال ایران برابر ایتالیا در مسابقه نخست که با بازگشت فرهاد ظریف به تیم ملی همراه بود ، محمد رضا داورزنی در خصوص بازگشت لیبرو اول تیم والیبال گفت: