برای رفع مسمومیت چه باید خورد؟

برای رفع مسمومیت چه باید خورد؟ برای رفع مسمومیت چه باید خورد؟
چهارشنبه ۴ تیر ۱۳۹۳ ۱۷:۴۴

برای رفع مسمومیت چه باید خورد؟

برای رفع مسمومیت چه باید خورد؟ یكی از قدیمی ترین گیاهان مورد مصرف غذایی و دارویی گیاه سیر است. قدیمی ترین اسناد به جای مانده در مورد سیر مربوط به كتیبه های سومریان است كه از ۲۶۰۰ سال قبل از میلاد مسیح به جای مانده است