ازدواج در دل طبیعت و گل ماشین عروس، پلنگ ایرانی !

ازدواج در دل طبیعت و گل ماشین عروس، پلنگ ایرانی ! ازدواج در دل طبیعت و گل ماشین عروس، پلنگ ایرانی !
پنجشنبه ۵ تیر ۱۳۹۳ ۱۱:۴۴

ازدواج در دل طبیعت و گل ماشین عروس، پلنگ ایرانی !

ازدواج در دل طبیعت و گل ماشین عروس، پلنگ ایرانی ! آقای علی آزاد محیط بان منطقه الموت غربی و خانم زهرا نوروزی نو عروس و همسر وی در مراسم جشن عروسی خود در اقدامی تحسین برانگیز اتومبیل عروس را با تصاویری از پلنگ ایرانی تزئین و مراسم