اضافه وزن در بارداری

اضافه وزن در بارداری قابل توجه خانم های بارداری که اضافه وزن دارند!
پنجشنبه ۵ تیر ۱۳۹۳ ۱۶:۲۰

قابل توجه خانم های بارداری که اضافه وزن دارند!

بارداری محققین می گویند تعداد زنان باردار دارای اضافه وزن در حال افزایش است و در بعضی از کشورها به حالت اپیدمی رسیده است. در نتیجه بهتر است زنانی که تصمیم به فرزنددار شدن دارند قبل از بارداری خود را به وزن سالم برسانند.