خواص میوه ها با توجه به رنگشان

خواص میوه ها با توجه به رنگشان خواص میوه ها با توجه به رنگ شان!
پنجشنبه ۵ تیر ۱۳۹۳ ۱۶:۵۰

خواص میوه ها با توجه به رنگ شان!

خواص میوه ها با توجه به رنگ شان! در اولین قدم این رنگ اشیا است که شما را به طرف آن شیء جذب و یا از آن دور می‌کند. در واقع احساس آرامش،لذت ناراحتی، تنش،صلح و دوستی و …