باخت تیم ملی فوتبال ایران در مقابل بوسنی

باخت تیم ملی فوتبال ایران در مقابل بوسنی یک برد تشکر ! یک باخت تمسخر!
پنجشنبه ۵ تیر ۱۳۹۳ ۱۷:۱۵

یک برد تشکر ! یک باخت تمسخر!

تیم ملی فوتبال ایران در حالی با جام جهانی وداع کرد که نمایش بسیار خوبی نسبت به دوره های قبلی حضور در این رویداد فوتبالی داشت و نسبت به تیم های آسیایی بهترین آمار را از خود به جا گذاشت.