نکات طب سنتی برای گرما

نکات طب سنتی برای گرما نکاتی از طب سنتی برای فصل تابستان
پنجشنبه ۵ تیر ۱۳۹۳ ۱۸:۳۱

نکاتی از طب سنتی برای فصل تابستان

نکاتی از طب سنتی برای فصل تابستان مزاج فصل تابستان گرم و خشک است؛ به عبارت دیگر، گرما در این فصل بیش‌ترین حد خود را دارد و خشکی هوا و طبیعت هم بیشتر است.