حاشیه سفر هنرمندان به برزیل

حاشیه سفر هنرمندان به برزیل چه شخصی اطلاعات محل اقامت ملی پوشان را افشا کرد : فدراسیون فوتبال؟
جمعه ۶ تیر ۱۳۹۳ ۱۷:۵۰

چه شخصی اطلاعات محل اقامت ملی پوشان را افشا کرد : فدراسیون فوتبال؟

پس از حضور تعدادی از هنرمندان برای حمایت از تیم ملی فوتبال در برزیل حرف و حدیث هایی درباره هزینه آنها مطرح شد که آیا فدراسیون فوتبال هزینه بالای آنها را پرداخت کرده که این امر از طرف مسئولین فدراسیون فوتبال تکذیب شد.