بهترین نوشیدنی ها برای رفع تشنگی در ماه رمضان

بهترین نوشیدنی ها برای رفع تشنگی در ماه رمضان بهترین نوشیدنی ها برای رفع تشنگی در ماه رمضان
شنبه ۷ تیر ۱۳۹۳ ۱۲:۰۳

بهترین نوشیدنی ها برای رفع تشنگی در ماه رمضان

بهترین نوشیدنی ها برای رفع تشنگی در ماه رمضان تشنگی و عطش زمانی بروز می کند که آب دفع شده از بدن بیشتر از مقدار جذب آب باشد،اگر در مرحله عطش و تشنگی بدن، کمبود آب جبران نشود،احساس ضعف، خستگی و سردرد ایجاد می شود.