پاداش فیفا به تیم ملی فوتبال

پاداش فیفا به تیم ملی فوتبال 241هزاردلار پاداش فیفا کجاست ؟
شنبه ۷ تیر ۱۳۹۳ ۲۱:۰۱

241هزاردلار پاداش فیفا کجاست ؟

پس از ورود تیم ملی فوتبال کشور به ایران که صبح امروز اتفاق افتاد ، تمام مسئولین ورزشی کشور و در راس آنها وزیر ورزش برای خوش آمدگویی به فرودگاه اما خمینی رفته بودند.