نمایش زنده‌ مد و لباس در ایران ممکن شد

نمایش زنده‌ مد و لباس در ایران ممکن شد نمایش زنده‌ مد و لباس در ایران ممکن شد
شنبه ۷ تیر ۱۳۹۳ ۲۱:۵۰

نمایش زنده‌ مد و لباس در ایران ممکن شد

نمایش زنده‌ مد و لباس در ایران ممکن شد دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس از امکان اجرای نمایش زنده‌ی لباس های ایرانی و اسلامی توسط سه موسسه‌ی مد و لباس خبر داد.