خبر ازدواج سام درخشانی و نرگس محمدی تکذیب شد

خبر ازدواج سام درخشانی و نرگس محمدی تکذیب شد خبر ازدواج سام درخشانی و نرگس محمدی تکذیب شد
شنبه ۷ تیر ۱۳۹۳ ۲۳:۳۸

خبر ازدواج سام درخشانی و نرگس محمدی تکذیب شد

خبر ازدواج سام درخشانی و نرگس محمدی تکذیب شد فاطمه گودرزی یکی از هنرمندان حاضر در برزیل خبر اعلام رسمی ازدواج سام درخشانی و نرگس محمدی در برزیل را تکذیب کرد.