رنگ نارجی در لباس

رنگ نارجی در لباس اسم شما در بین رنگ ها چه رنگی است؟!
یکشنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۳ ۱۸:۰۱

اسم شما در بین رنگ ها چه رنگی است؟!

اسم شما در بین رنگ ها چه رنگی است؟! به گفته روانشناسان همه ما به نحوی تحت تاثیر رنگها هستیم و به عبارت دیگر (خود) واقعی مان را با این رنگها نشان می دهیم.
رنگ نارجی در لباس تاثیر استفاده از رنگ نارنجی در لباس
یکشنبه ۸ تیر ۱۳۹۳ ۱۱:۴۷

تاثیر استفاده از رنگ نارنجی در لباس

تاثیر استفاده از رنگ نارنجی در لباس نارنجی رنگی گرم و زنده است که پوشیدن آن حسی از جوانی و نشاط را القا می‌کند. رنگ نارنجی، ترکیب زرد و قرمز است و به عنوان یک رنگ انرژی‌زا شناخته می‌شود.