تاثیر رنگ نارنجی در لباس

تاثیر رنگ نارنجی در لباس تاثیر استفاده از رنگ نارنجی در لباس
یکشنبه ۸ تیر ۱۳۹۳ ۱۱:۴۷

تاثیر استفاده از رنگ نارنجی در لباس

تاثیر استفاده از رنگ نارنجی در لباس نارنجی رنگی گرم و زنده است که پوشیدن آن حسی از جوانی و نشاط را القا می‌کند. رنگ نارنجی، ترکیب زرد و قرمز است و به عنوان یک رنگ انرژی‌زا شناخته می‌شود.