از خوردن زولبیا و بامیه خودداری کنید !

از خوردن زولبیا و بامیه خودداری کنید ! از خوردن زولبیا و بامیه خودداری کنید !
یکشنبه ۸ تیر ۱۳۹۳ ۱۲:۳۵

از خوردن زولبیا و بامیه خودداری کنید !

از خوردن زولبیا و بامیه خودداری کنید ! متخصصان توصیه می کنند روزه‌داران این شیرینی سنتی و مخصوص ماه مبارک رمضان را کمتر مصرف کنند و حتی از این شیرینی چشم بپوشند و شیرینی‌های طبیعی را جایگزین کنند.