سخنان بهنام محمودی در مسابقه والیبال ایران و لهستان

سخنان بهنام محمودی در مسابقه والیبال ایران و لهستان بهنام محمودی : جوانان ما به خود باوری رسیده اند
یکشنبه ۸ تیر ۱۳۹۳ ۱۴:۱۵

بهنام محمودی : جوانان ما به خود باوری رسیده اند

در مسابقه روز جمعه تیم های والیبال ایران و لهستان بهنام محمودی یکی از بازیکنان برتر چند سال پیش والیبال ایران در سالن مسابقه حضور داشت و به تماشای مسابقه تیم ایران نشسته بود.