نظر آیت الله سیستانی درباره روزه در روزهای بلند

نظر آیت الله سیستانی درباره روزه در روزهای بلند نظر آیت الله سیستانی درباره روزه در روزهای بلند
یکشنبه ۸ تیر ۱۳۹۳ ۲۰:۳۲

نظر آیت الله سیستانی درباره روزه در روزهای بلند

نظر آیت الله سیستانی درباره روزه در روزهای بلند حضرت آیت الله العظمی سیستانی به پرسشی درباره حکم روزه در کشورهایی که طول روز بسیار بلند است و برخی افراد طاقت روزه در آن شرایط را ندارند پاسخ داده اند.