امن ترین محله های تهران هنگام زلزله

امن ترین محله های تهران هنگام زلزله امن ترین محله های تهران هنگام زلزله
دوشنبه ۹ تیر ۱۳۹۳ ۱۰:۴۹

امن ترین محله های تهران هنگام زلزله

امن ترین محله های تهران هنگام زلزله به نظر می رسد که مکان‌یابی حاصل از تجربه چند صد ساله مردم ساکن تهران که منجر به تشکیل محدوده ارگ قدیم شهر شده، بسیار قابل اعتمادتر از مکان‌یابی سال‌های کنونی در گسترش