روزنامه شرق: مجلس، وزیران را پنج تا پنج تا استیضاح می کند!

روزنامه شرق: مجلس، وزیران را پنج تا پنج تا استیضاح می کند! روزنامه شرق: مجلس، وزیران را پنج تا پنج تا استیضاح می کند!
سه شنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۳ ۱۰:۰۲

روزنامه شرق: مجلس، وزیران را پنج تا پنج تا استیضاح می کند!

روزنامه شرق: مجلس، وزیران را پنج تا پنج تا استیضاح می کند! نعمت احمدی(حقوقدان) با اشاره به استیضاح چند وزیر از سوی مجلس در روزنامه شرق نوشت: از همان ابتدا، برخی نمایندگان مجلس پاسخ همراهی و مثبت‌اندیشی روحانی را ندادند، اما