نگرانی به سبک همسر مسی در بازی آرژانتین و سوئیس + عکس

نگرانی به سبک همسر مسی در بازی آرژانتین و سوئیس + عکس نگرانی به سبک همسر مسی در بازی آرژانتین و سوئیس + عکس
چهارشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۳ ۱۰:۳۰

نگرانی به سبک همسر مسی در بازی آرژانتین و سوئیس + عکس

نگرانی به سبک همسر مسی در بازی آرژانتین و سوئیس + عکس همسر مسی،یکی از تماشاگران ویژه بازی آرژانتین و سوئیس بود. این عکسی است از آنتونلا روکوتزو همسر لیونل مسی که بازی آرژانتین و سوئیس را از نزدیک تماشا کرد.