سحر و افطار

سحر و افطار بهترین غذاها برای سحر و افطار
چهارشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۳ ۲۱:۵۲

بهترین غذاها برای سحر و افطار

بهترین غذاها برای سحر و افطار از زمان های قدیم و حتی در زمان پیامبران به افطار کردن با خرما و آب تاکید بسیاری شده است