فیلم مهاجرت : خدایان و پادشاهان

فیلم مهاجرت : خدایان و پادشاهان انتشار تریلر ابر فیلم مذهبی جهان حضرت موسی (ع) +فیلم
چهارشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۳ ۱۵:۰۵

انتشار تریلر ابر فیلم مذهبی جهان حضرت موسی (ع) +فیلم

انتشار تریلر جدیدترین فیلم کارگاردان بزرگ سینمای جهان رایدلی اسکات که درباره قیام حضرت موسی علیه سلطنت فرعون میباشد و با نام مهاجرت:خدایان و پادشاهان معروف است مشخص شد که سینمای جهان با یک ابر فیلم روبرو است.
فیلم مهاجرت : خدایان و پادشاهان فیلم حضرت موسی رایدلی اسکات بزودی دیده میشود
پنجشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۳ ۱۱:۲۶

فیلم حضرت موسی رایدلی اسکات بزودی دیده میشود

رایدلی اسکات کارگردان آثاری چون گلادیاتور، رابین هود جدیدترین ساخته خود را که درباره قیام حضرت موسی (ع) علیه سلطنت فرعون با نام ...