سخنان کارگردان سریال هفت سنگ

سخنان کارگردان سریال هفت سنگ علیرضا بذرافشان : شباهت سریال هفت سنگ با خانواده مدرن از همان اول مطرح شده بود
پنجشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۳ ۱۲:۲۰

علیرضا بذرافشان : شباهت سریال هفت سنگ با خانواده مدرن از همان اول مطرح شده بود

علیرضا بذر افشان کارگردان سریال محکوم به کپی هفت سنگ که در حال حاضر از شبکه سوم سیما در ماه مبارک رمضان در حال بخش است در مصاحبه خود با بانی فیلم اتهام سرقت را به کل رد می کند.