هندوانه را به شرط چاقو نخرید !

هندوانه را به شرط چاقو نخرید ! هندوانه را به شرط چاقو نخرید !
پنجشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۳ ۱۴:۰۴

هندوانه را به شرط چاقو نخرید !

هندوانه را به شرط چاقو نخرید ! مدیر گروه بهداشت محیط استان زنجان، گفت: شهروندان از خرید هندوانه به شرط چاقو اجتناب کنند.