راههای ذخیره معنویت

راههای ذخیره معنویت راههای ذخیره معنویت کسب شده درماه رمضان برای ماههای بعد
پنجشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۳ ۱۶:۳۹

راههای ذخیره معنویت کسب شده درماه رمضان برای ماههای بعد

ماه رمضان ویژگی خاصی دارد که بعضی از اموری که مستحبی است تقویت می شوند و مردم معمولا بیشتر به آن عمل می کنند و عمل به برخی از واجبات هم به جهت اینکه اسلام بر آنها تأکید دارد آمارشان بالا می رود و بیشتر مورد توجه مردم قرار می گیرند.