سن روسپیگری کاهش یافته است !

سن روسپیگری کاهش یافته است ! سن روسپیگری کاهش یافته است !
جمعه ۱۳ تیر ۱۳۹۳ ۰۲:۳۳

سن روسپیگری کاهش یافته است !

سن روسپیگری کاهش یافته است ! وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نسبت به کاهش سن روسپیگری، افزایش سرقت و مشکلات ناشی از ناتوانی جوانان برای ازدواج، هشدار داد.