داستان ماری مامان می شود

داستان ماری مامان می شود داستان ماری مامان می شود
جمعه ۱۳ تیر ۱۳۹۳ ۱۴:۰۹

داستان ماری مامان می شود

ماری کوچولو هرروز خاله بازی می کند. امروز دوست دارد، مامان بازی کند. او عروسک کوچولویش را در کالسکه ی اسباب بازی می گذارد و به طرف پارک راه می افتد.