حمله شدید به نكونام پس از اظهارات جدیدش درباره پیراهن مسی

حمله شدید به نكونام پس از اظهارات جدیدش درباره پیراهن مسی حمله شدید به نكونام پس از اظهارات جدیدش درباره پیراهن مسی
جمعه ۱۳ تیر ۱۳۹۳ ۱۶:۲۸

حمله شدید به نكونام پس از اظهارات جدیدش درباره پیراهن مسی

حمله شدید به نكونام پس از اظهارات جدیدش درباره پیراهن مسی اظهارات کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران در مورد دریافت پیراهن لیونل مسی با واکنش های تندی مواجه شد.