دعای روز هفتم ماه مبارک رمضان

دعای روز هفتم ماه مبارک رمضان دعای هفتمین روز ماه مبارک رمضان
چهارشنبه ۳ تیر ۱۳۹۴ ۰۱:۳۹

دعای هفتمین روز ماه مبارک رمضان

دعای هفتمین روز ماه مبارک رمضان خدایا یارى كن مرا در این روز بر روزه گرفتن و عبـادت و بركنارم دار در آن از بیهودگى
دعای روز هفتم ماه مبارک رمضان دعای روز هفتم ماه مبارک رمضان
شنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۳ ۰۱:۱۷

دعای روز هفتم ماه مبارک رمضان

دعای روز هفتم ماه مبارک رمضان خدایا یارى كن مرا در این روز بر روزه گرفتن و عبـادت و بركنارم دار در آن از بیهودگى و گناهان و روزیم كن در آن یادت را براى همیشه به توفیق خودت اى راهنماى گمراهان