افتخاری دیگر برای بازی ایران با آرژانتین

افتخاری دیگر برای بازی ایران با آرژانتین افتخاری دیگر برای بازی ایران با آرژانتین
شنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۳ ۱۱:۰۲

افتخاری دیگر برای بازی ایران با آرژانتین

افتخاری دیگر برای بازی ایران با آرژانتین چهره هشت تیم راه یافته به مرحله یک چهارم نهایی جام جهانی مشخص شده است و با حذف چهار تیم دیگر، تا بامداد یکشنبه تیم های راه یافته به مرحله نیمه نهایی جام جهانی مشخص می شوند.