چرا صداوسیما راستش را نمی‌ گوید؟!

چرا صداوسیما راستش را نمی‌ گوید؟! چرا صداوسیما راستش را نمی‌ گوید؟!
یکشنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۳ ۱۱:۵۷

چرا صداوسیما راستش را نمی‌ گوید؟!

چرا صداوسیما راستش را نمی‌ گوید؟! داستان یک بام و دو هواست، قصه صداوسیمای ما. قصه مدیریتی که خواسته یا ناخواسته درحال اشاعه «دروغ رسمی» است. قصه سردرگمی در تصمیم‌گیری که درنهایت تبعاتش جز به اخلاق، شعور و اعتماد عمومی