دفع سنگ کلیه از دیدگاه طب سنتی

دفع سنگ کلیه از دیدگاه طب سنتی  دفع سنگ کلیه از دیدگاه طب سنتی
یکشنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۳ ۱۳:۴۵

دفع سنگ کلیه از دیدگاه طب سنتی

سنگ کلیه در طب سنتی از بیماری‌هایی است که علت‌های آن را باید در معده و کبد جست و جو کرد یعنی اگر معده کار خودش را خوب انجام ندهد اخلاط لزجی ایجاد می‌شود و اگر به سمت کلیه‌ها برود یا در مثانه یا قسمت‌های دیگر تولید سنگ می‌کند.