رتبه حیرت ‌آور ایران در بازار لوازم آرایش دنیا !

رتبه حیرت ‌آور ایران در بازار لوازم آرایش دنیا ! رتبه حیرت ‌آور ایران در بازار لوازم آرایش دنیا !
یکشنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۳ ۱۹:۴۷

رتبه حیرت ‌آور ایران در بازار لوازم آرایش دنیا !

رتبه حیرت ‌آور ایران در بازار لوازم آرایش دنیا ! مصرف زیاد لوازم آرایش در ایران باعث به وجود آمدن رقابت بین کمپانی های مختلف آرایشی و بهداشتی در کشور شده است. با وجود همه تحریم ها بسیاری از کمپانی های لوازم آرایشی حاضر نیستند بازار ایران را از دست بدهند