پوست چری

پوست چری مشکلات شایع پوستی در دوران بارداری
دوشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۳ ۱۲:۱۹

مشکلات شایع پوستی در دوران بارداری

یکی از شایع ترین مشکلات پوستی آکنه است که باید با استفاده از مواد طبیعی آن را رفع کرد. از آن جا که در این دوران پوست حساس می شود، از اسکراب استفاده نکنید.