دعای روز دهم ماه مبارک رمضان

دعای روز دهم ماه مبارک رمضان دعای دهمین روز ماه مبارک رمضان
جمعه ۵ تیر ۱۳۹۴ ۲۱:۱۷

دعای دهمین روز ماه مبارک رمضان

دعای دهمین روز ماه مبارک رمضان خدایا قرار بده مرا در این روز از متوكلان بدرگاهت و مقرر كن در آن از كامروایان حضرتت و مقرر فرما در آن از مقربان درگاهت به احسانت اى نهایت همت جویندگان.
دعای روز دهم ماه مبارک رمضان دعای روز دهم ماه مبارک رمضان
دوشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۳ ۲۳:۵۵

دعای روز دهم ماه مبارک رمضان

دعای روز دهم ماه مبارک رمضان خدایا قرار بده مرا در این روز از متوكلان بدرگاهت و مقرر كن در آن از كامروایان حضرتت و مقرر فرما در آن از مقربان درگاهت به احسانت اى نهایت همت جویندگان.