دعای روز یازدهم ماه مبارک رمضان

دعای روز یازدهم ماه مبارک رمضان دعای یازدهمین روز ماه مبارک رمضان
یکشنبه ۷ تیر ۱۳۹۴ ۰۱:۵۷

دعای یازدهمین روز ماه مبارک رمضان

دعای یازدهمین روز ماه مبارک رمضان خدایا دوست گردان بمن در این روز نیكى را و نـاپسند بدار در این روز فسق و نافرمانى را و حرام كن بر من در آن خشم و سوزندگى را به یاریت اى دادرس داد خواهان.
دعای روز یازدهم ماه مبارک رمضان دعای روز یازدهم ماه مبارک رمضان
سه شنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۳ ۲۳:۰۵

دعای روز یازدهم ماه مبارک رمضان

دعای روز یازدهم ماه مبارک رمضان خدایا دوست گردان بمن در این روز نیكى را و نـاپسند بدار در این روز فسق و نافرمانى را و حرام كن بر من در آن خشم و سوزندگى را به یاریت اى دادرس داد خواهان.