کارت‌ سوخت کدام خودروها و موتورسیکلت‌ها باطل می‌شود؟

کارت‌ سوخت کدام خودروها و موتورسیکلت‌ها باطل می‌شود؟ کارت‌ سوخت کدام خودروها و موتورسیکلت‌ها باطل می‌شود؟
سه شنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۳ ۲۳:۲۳

کارت‌ سوخت کدام خودروها و موتورسیکلت‌ها باطل می‌شود؟

کارت‌ سوخت کدام خودروها و موتورسیکلت‌ها باطل می‌شود؟ طبق مصوبات هیأت وزیران و ستاد هدفمندسازی یارانه ها کارت سوخت وسائط برخی وسایل نقلیه ابطال می‌شود.