شورش در برزیل پس از شکست سنگین !

شورش در برزیل پس از شکست سنگین ! شورش در برزیل پس از شکست سنگین !
چهارشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۳ ۱۱:۱۰

شورش در برزیل پس از شکست سنگین !

شورش در برزیل پس از شکست سنگین ! هزار هوادار برزیلی که در ریودوژانیرو برای دیدن بازی تیم‌شان برابر آلمان جمع شده بودند، پس از پایان مسابقه شورش کردند.