اتفاقی که در 35 سال گذشته بی‌سابقه بوده !

اتفاقی که در 35 سال گذشته بی‌سابقه بوده ! اتفاقی که در 35 سال گذشته بی‌سابقه بوده !
چهارشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۳ ۱۱:۵۰

اتفاقی که در 35 سال گذشته بی‌سابقه بوده !

اتفاقی که در 35 سال گذشته بی‌سابقه بوده ! گردشگری ایران پیش از واقعه‌ی 11 سپتامبر، یک دوران اوج داشت، آن زمان هم با کمبود امکانات، بویژه در بخش هتل و رستوران مواجه بودیم؛ اما تلاشی برای حل مشکل نشد.