شخصیت آدمها

شخصیت آدمها تناسب گروه خونی و شخصیت آدمها
چهارشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۳ ۱۲:۲۹

تناسب گروه خونی و شخصیت آدمها

صادق، خوشبین و پر انرژی هستند و از اعتماد به نفس بالایی برخوردارند. برای رسیدن به هدف قدرت و تحمل خوبی دارند. اگر در میانه راه به بیهوده بودن کاری که در حال انجامش هستند پی ببرند، خیلی راحت آنرا رها می کنند.