شاهی و خواص شاهانه آن !

شاهی و خواص شاهانه آن ! شاهی و خواص شاهانه آن !
پنجشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۳ ۰۱:۰۱

شاهی و خواص شاهانه آن !

شاهی و خواص شاهانه آن ! شاهی (تره تیزک) از خانواده چلیپاییان با نام علمی Lepidium sativum می باشد.شاهی گیاه بومی مدیترانه شرقی است.این گیاه یك ساله و به ارتفاع 20 تا 30 سانتی متر است كه در نواحی مختلف ایران نیز،پرورش می یابد.