افغانستان کشوری با تاریخ کهن

افغانستان کشوری با تاریخ کهن افغانستان کشوری با تاریخ کهن
جمعه ۲۰ تیر ۱۳۹۳ ۱۴:۰۳

افغانستان کشوری با تاریخ کهن

افغانستان کشوری با تاریخ کهن افغانستان در ذهن بسیاری جنگ و ناآرامی را به یاد می‌آورد اما این سرزمین، زیبایی‌ها و جاذبه‌هایی دارد که تحت تأثیر چند دهه جنگ هرگز شکوفا نشده‌اند.