مهدیه محمدخانی بانوی هنرمند ایرانی

مهدیه محمدخانی بانوی هنرمند ایرانی عکسهای مهدیه محمدخانی بانوی هنرمند ایرانی
یکشنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۳ ۰۱:۰۸

عکسهای مهدیه محمدخانی بانوی هنرمند ایرانی

عکسهای مهدیه محمدخانی بانوی هنرمند ایرانی بانو مهدیه محمدخانی هنرمند خوب کشورمان هستند که با صدایی بسیار زیبا موسیقی اصیل ایرانی را اجرا می کند...
مهدیه محمدخانی بانوی هنرمند ایرانی مهدیه محمدخانی بانوی هنرمند ایرانی
شنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۳ ۰۳:۲۵

مهدیه محمدخانی بانوی هنرمند ایرانی

مهدیه محمدخانی بانوی هنرمند ایرانی مهدیه محمدخانی در سال یکهزار و سیصد و شصت و پنج در تهران چشم بر جهان گشود. او از کودکی با زمزمه آوازهای ایرانی علاقه خود را به موسیقی ایرانی نشان داد اما هیچگاه وارد رشته تحصیلی موسیقی نشد