هوادار بلژیک

هوادار بلژیک دختری که آرزوهایش با انتشار یک عکس برباد رفت
شنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۳ ۱۵:۳۵

دختری که آرزوهایش با انتشار یک عکس برباد رفت

جام جهانی برزیل بجز حضور تیم ها با بازیکنان مطرح جهان و مسابقات مهیج که مورد توجه رسانه ها هستند ، حضور تماشاچیان کشورهای مختلف نیز یکی از موارد مورد توجه آنها میباشد..