زیباترین دختر عرب از رونالدو خواستگاری کرد !

زیباترین دختر عرب از رونالدو خواستگاری کرد ! زیباترین دختر عرب از رونالدو خواستگاری کرد !
شنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۳ ۱۶:۰۶

زیباترین دختر عرب از رونالدو خواستگاری کرد !

زیباترین دختر عرب از رونالدو خواستگاری کرد ! کریستیانو رونالدو اگر خودش هم دنبال حاشیه و ارتباط با زنان مختلف نباشد, زنها به دنبال او هستند! بله مثلا همین چند روز پیش دختر شایسته کشور بحرین مصاحبه ای را انجام داد