حبیب آزاد شد و درباره بازداشت خود توضیح داد

حبیب آزاد شد و درباره بازداشت خود توضیح داد حبیب آزاد شد و درباره بازداشت خود توضیح داد
شنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۳ ۱۹:۴۲

حبیب آزاد شد و درباره بازداشت خود توضیح داد

حبیب آزاد شد و درباره بازداشت خود توضیح داد حبیب محبیان خواننده سرشناس موسیقی پاپ که در شمال ایران (ماسوله) دستگیر شده بود، آزاد و طی یادداشتی درباره جزئیات این دستگیری نوشت.