کشف بطری های پر از ادرار در رستوران !

کشف بطری های پر از ادرار در رستوران ! کشف بطری های پر از ادرار در رستوران !
یکشنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۳ ۲۲:۳۹

کشف بطری های پر از ادرار در رستوران !

کشف بطری های پر از ادرار در رستوران ! ماموران بهداشت و نظارت بر بازار در شهرداری "خمیس مشیط" دراستان عسیر عربستان، دیروز در بازدید از یکی از رستوران های فست فود در منطقه "الرصراص" با بطری‌های پلاستیکی که با "ادرار انسان" پرشده بود، مواجه شدند.