مجید سمیعی

مجید سمیعی درسی که پروفسور سمیعی به شبکه بی بی سی داد
یکشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۲ ۱۳:۲۲

درسی که پروفسور سمیعی به شبکه بی بی سی داد

درسی که پروفسور سمیعی به شبکه بی بی سی داد "پروفسور مجید سمیعی" مبدع زیرشاخه ای از جراحی مغز، به نام «جراحی قاعده مغز» است. ایشان در زمینه جراحی میکروسکوپی.
مجید سمیعی حلقه لایب نیتز آلمان در دست پروفسور مجید سمیعی
شنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۲ ۱۸:۰۵

حلقه لایب نیتز آلمان در دست پروفسور مجید سمیعی

حلقه لایب نیتز آلمان در دست پروفسور مجید سمیعی جایزه امسال حلقه لایب نیتز به پروفسور مجید سمیعی جراح مغز و اعصاب سرشناس ايرانی ساکن آلمان اختصاص يافت. پروفس
مجید سمیعی پروفسور سمیعی جراح سرشناس ایرانی
یکشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۲ ۰۵:۴۷

پروفسور سمیعی جراح سرشناس ایرانی

پروفسور سمیعی جراح سرشناس ایرانی است که در سال یکهزار و سیصد و پنجاه و یک به درجه پروفسوری جراحی مغز واعصاب نایل شد.مجید سمیعی به کشور خود ایران عشق می‌ورزد